займ на карту займ на карту срочно без отказа

بازرسی کیسه های ذخیره اسپرم در ملکه

شکل(۱)

PersianBee : این روش عمدتا در زنبورستانهای پرورش ملکه که به روش تلقیح مصنوعی ملکه ها را بارور می نمایند، قابل اجرا بوده تا بتوان راندمان تلقیح مصنوعی و علل عدم باروری ملکه ها را تعیین نمود. همچنین در صورت تولید تخم نر توسط ملکه و یا کاهش تخمریزی، توسط این روش می توان به یکی از علل آن دست یافته است……

شکل(۲)

شکل(۳)

در موارد طبیعی با بیرون آوردن اسپرماتکا (کیسه ذخیره اسپرم) از بدن ملکه می توان این کیسه کروی، کوچک و مملو از مایع شفاف را دید. بدین منظور با فشردن قسمت های سر و یا قفس سینه ملکه زنده در بین انگشتان دست، او را کشته سپس دو بند انتهائی شکم او را توسط انگشت ها و یا یک پنس گرفته و بسمت بیرون کشیده تا تمامی محتویات شکم و بویژه دستگاه تناسلی ملکه از محوطه شکمی بیرون آیند. سپس اسپرماتکا بصورت توپی مدور در بین الیافی سفید رنگ (لوله های سیستم تنفسی) قابل مشاهده خواهد بود. اسپرماتکا با غلطاندن بین انگشتان براحتی قابل جداکردن از سیستم تنفسی است. در نهایت اسپرماتکا بصورت کیسه ای کروی به قطر یک میلیمتر دیده می شود. در صورت بازرسی اسپرماتکا حالات ذیل قابل مشاهده است: الف) شفاف بودن کامل اسپرماتکا نشان از خالی بودن آن از اسپرم، باکره بودن ملکه و یا جفت نخورده بودن اوست (شکل ۱). ب) خرمائی رنگ و یا مات بودن اسپرماتکا بدلیل پر بودن کامل آن از اسپرم و جفت گیری کامل ملکه است (شکل ۲). ج) شیری رنگ و یا نیمه شفاف بودن اسپرماتکا علامت ناکافی بودن اسپرم در این کیسه می باشد (شکل ۳).

منبع: بازرسی کیسه های ذخیره اسپرم در ملکه

دیدگاهی بگذارید