займ на карту займ на карту срочно без отказа

  کنه آکاراپیس آفات زنبورعسل جرب‌ها ساکنان معمول کلنی‌های زنبورعسل هستند و حدود ۸۶ نوع جرب در ارتباط با زنبوران و لانه آنها شناخته شده اندکه اغلب آنها بی ضرر هستند.…

درمان بیولوژیک کنه زنبور عسل مدیریت بیولوژیک زنبوران عسل پدیده جدیدی نیست. اصولاً شبیه شیوه زنبورداری پدران ماست که در گذشته اجراء می‌شده است.در برنامه های دراز مدت معالجه و کنترل بیولوژیکی، داروهای شیمیایی، که امروزه به سادگی در درمان بیماریها، آفات و انگلهای زنبورعسل بکار می‌روند، جایی ندارند. …

کنه واروا یکی از آفات زنبور عسل اندازه تخم شکل تخم رنگ تخم تعداد تخم  هر بار طول ۶۰۰ـ۶۳۰ میکرون عرض ۵۰۰ میکرون   بیضوی سفید به رنگ مروارید ۵ ـ ۷ تخم ۱ ـ مدت زمانیکه کنه مادر بر روی زنبور بالغ سپری نموده تا جهت تولید مثل وارد سلول گردد بسیار متغییر است در پاره ای موارد این مدت ۵۰ روز ثبت گردیده است  اما معمولا ۱۳ روز […]

  لوک آمریکایی/بیماری زنبور عسل مقدمه:لوک آمریکایی یک بیماری  واگیر است که گسترش جهانی  دارد, لاروها و شفیره های زنبوران عسل را مبتلا می  نماید. با توجه به اهمیت آن و اثراتی که بر کلنی های زنبور عسل دارد , تدابیرخاصی برای پیشگیری از بیماری پیش بینی شده است….

لوک اروپایی یکی از بیماری زنبور عسل مقدمه :لوک اروپایی، تحت نامهای لوک خوش خیم ، لوک بدبو، لوک اسید عامل آلودگی منطقه ای شفیره های زنبوران عسل میباشد. حدت آن ، به تنهایی یا همراه با لوک آمریکایی، آنرا در گروه مشهور به بیماریهای واگیر جا داده است ….

  گرگ زنبور philantus tringlum و زنبور قرمز زنبورها به انواع مختلف تقسیم می گردنند. بعضی از انواع انها با سختی وارد کندو شده و مقدار ی از عسل آنرا دزدیده و صرف تغذیه خود ونوزادانشان می کنند. عده ای دیگر به خود زنبور علاقمندند. بدین طریق که با وجود داشتن قدی برابر زنبور عسل آنها را شکار می کنند. این زنبورها در نزدیکی کندوکمین کرده و زنبور عسلی را […]