займ на карту займ на карту срочно без отказа

محمود کریمی در گفتگو با سایتPersianBee   افزود: بارندگی های به موقع بهاری، شهد گلها و گل دهی درختان نمدار باعث شد تا زنبورهای عسل امسال فعالیت چشمگیری داشته باشند. وی در ادامه افزود: سال گذشته به علت پدیده خشکسالی بیش از ۷۰ درصد کلنی هار زیتور عسل از بین رفته اند و زنبورداران نتوانستند عسل تولید کنند……