займ на карту займ на карту срочно без отказа

مدیر جهاد کشاوری خمین گفت: این میزان عسل باکیفیت از ۲۱هزار و ۷۷۸کلنی زنبور عسل با میانگین تولید هر کندو ۱۰کیلوگرم در ۲مرحله استحصال شده است. ارشدی افزود: با توجه به خشکسالی و فقیر بودن مراتع خمین، میزان عسل تولیدی امسال این شهرستان در مقایسه با تولید سال قبل کاهش دارد. او گفت: ۲۵۵تن عسل سال گذشته از سطح زنبورستان های شهرستان خمین برداشت شد. مدیر جهاد کشاوری خمین گفت: […]

خبری از تولید بهاره عسل در فارس

تغییرات صفات زنبور عسل برای تولید عسل مرغوب

محمود کریمی در گفتگو با سایتPersianBee   افزود: بارندگی های به موقع بهاری، شهد گلها و گل دهی درختان نمدار باعث شد تا زنبورهای عسل امسال فعالیت چشمگیری داشته باشند. وی در ادامه افزود: سال گذشته به علت پدیده خشکسالی بیش از ۷۰ درصد کلنی هار زیتور عسل از بین رفته اند و زنبورداران نتوانستند عسل تولید کنند……